ODLUKA o izmjeni Odluke o obročnoj otplati komunalnog doprinosa

ORAHOVICA – Na temelju članka 15. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/04 i 6/09), i članka 43. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o izmjeni Odluke o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

U Odluci o obročnoj otplati komunalnog doprinosa („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/05), u zaglavlju Odluke riječi „Gradsko poglavarstvo grada Orahovice“ zamjenjuju se  riječju „Gradonačelnik“. U članku 6. riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“. 

Cijeli tekst odluke možete pročitati ovdje.