ODLUKA – Libusoft Cicom d.o.o.

ORAHOVICA – Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi ODLUKU o izravnom ugovaranju s LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb nabave usluge održavanja softwarea (programskih aplikacija) za vođenje računovodstvenih i ostalih evidencija grada Orahovice za 2010. godinu i o zaključivanju aneksa Osnovnom ugovoru o održavanju PC programa.

LIBUSOFT CICOM d.o.o., za informacijske tehnologije, Remetinečka cesta 7 a, Zagreb, izravno se ugovara nabava usluge održavanja softwarea (programskih aplikacija za vođenje računovodstvenih i ostalih evidencija grada Orahovice za 2010. godinu, po cijeni od 3.681,00 kuna bez PDV-a za mjesečno održavanje, temeljem Ponude broj 14267 – 1/2008. od 10. 4. 2008. godine, ponude broj 14267 – 2/2008. od 21. 4. 2008. godine te ponude broj 14744/2008. od 7. 11. 2008. godine, koje su sastavni dio ove Odluke. 

Cijeli tekst odluke pročitajte ovdje.