Pomoć socijali

ORAHOVICA – Za različite aktivnosti od značaja za socijalnu skrb, u ovoj se godini planira  izdvojiti ukupno 677.800 kuna, utvrđeno je to  Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice u 2010. godini, kojeg je donijelo Gradsko vijeće…

Najveći dio  sredstava, 157.800 kuna,  planirano je za  pomoć studentima i učenicima putem kredita za školovanje,  nešto manje, 150.000 kuna, u planu je usmjeriti na ime pomoći obiteljima kroz novčane naknade (  pokriće troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza učenika, nabavku drva za ogrjev…), a  po 100.000 kuna planirano je  za poticanje nataliteta, te različite novčane naknade (božićnice, uskrsnice i sl.).

Za pomoć udrugama građana koje se bave socijalnom skrbi plan je u ovoj godini izdvojiti 35.000 kuna proračunskih sredstava, 85.000 kuna donirati bi  trebalo Gradskom društvu Crvenog križa, dok je  iznos od 50.000 kuna  planiran za sanaciju  posljedica elementarnih nepogoda.

Marija Bačmaga za Orahovački glasnik