Financiranje „ORAHOVAčKOG GLASNIKA“

ORAHOVICA – Prošle godine započeto izdavanje lokalnog  gradskog glasila, mjesečnika „Orahovačkog glasnika“ bit će nastavljeno i ove godine,  a gradonačelnik Nemec  odlučio je o početku postupka javne nabave grafičke pripreme i tiska „Glasnika“. Prema procjeni,  te bi aktivnosti u ovoj godini  stajale 114.000 kuna (bez PDV-a), što uključuje grafičku pripremu i tisak 2.050 primjeraka Glasnika mjesečno. Orahovački glasnik i u ovoj  će godini biti , bez naknade, dostavljan u svako kućanstvo na području Grada Orahovice.

Marija Bačmaga za Orahovački glasnik