Financijske potpore mjesnim odborima

ORAHOVICA – Jedanćst mjesnih odbora koji djeluju na području Grada Orahovice., među kojima  je pet u Orahovici, a šest u prigradskim naseljima, ove će godine prema  planu, iz   Gradskog proračuna  dobiti  ukupno 730.000 kuna…

Po 30.000 kuna namijenjeno je za redovan rad svakom od jedanćst mjesnih odbora, dok je Mjesnom odboru Dolci namijenjeno dodatnih sto tisuća kuna radi  nabavke  opreme i radova za  dovršenje Vatrogasnog doma u Dolcima.
Pored  tih sredstava, planirano  je još  300.000 kuna za  usluge tekućeg i  investicijskog održavanja dječjih igrališta, športskih terena, poljskih putova i sličnih aktivnosti, a ta će sredstva mjesni odbori dobivati ovisno o potrebama i aktivnostima koje će realizirati. 

Marija Bačmaga za Orahovački glasnik