Počinje nova katastarska izmjera

ORAHOVICA – U naredne dvije godine u  Gradu Orahovica, u katastarskoj općini Orahovica trebala bi završiti nova katastarska izmjera na 2.700  hektara površina, projekt vrijedan 4 milijuna 894.000…

Temeljem javnog natječaja Državne geodetske uprave, katastarsku izmjeru će provoditi Geodetski zavod iz Splita, čiji  su  predstavnici   na prvom radnom sastanku s gradonačelnikom i dogradonačelnikom Orahovce, Josipom Nemecom i Darkom Žužakom,  utvrdili  osnovne faze izmjere i međusobne obveze.

„Značaj ovoga posla tim je veći jer se obavlja nakon  dvjesto godina,  još od vremena Austro-Ugarske nije provedena detaljna katastarska izmjera, pa je  na području k.o. Orahovica i danas nesređena vlasnička evidencija“, kazao je predstavnik splitskog  Geodetskog zavoda, Damir Lončar.
Predstavnici  Zavoda, Damir Lončar i Gojko Vuko, kao prvu fazu realizacije nove katastarske izmjere najavili su  za 16. listopada  u 18,00 sati, u  velikoj gradskoj vijećnici, sastanak s vlasnicima zemljišta na kojem će biti  provedena izmjera, kao i nositeljima  prava na nekretninama na tom području.

„U interesu je  vlasnicima zemljišta da u što većem broju dođu na  taj skup, budući će od izvođača radova i gradske vlasti saznati koja je njihova zakonska obveza u postupku katastarske izmjere na kraju kojeg će imati riješenu vlasničku evidenciju u zemljišnoj knjizi“, kazao je Lončar.
Postupak katastarske izmjere, izuzetno vrijednog i skupog projekta,  sufinancirat će Grad Orahovica s pedeset posto, Državna geodetska uprava s   četrdeset i Virovitičko-podravska županija s deset posto, a građani, vlasnici zemljišta ili nositelji prava na nekretninama na području izmjere, snosit će samo  troškove obilježavanja svoga zemljišta.

Marija Bačmaga, radio Orahovica