Otvaranje obnovljenih ulica i parkirališta

ORAHOVICA – U utorak i srijedu (12 i 13. Svibnja 2009.g.) na području grada Orahovice otvorene su OBNOVLJENE ULICE I PARKIRALIŠTA NA PODRUčJU GRADA:

12.05. 2009.

ULICA MATIJE GUPCA  PRESVLAčENJE   KOLNIčKOG  TRAKA NOVIM SLOJEM ASFALTA,

ULICA PETRA PRERADOVIćA – UREđENJE DIJELA ULICE; ( KOD ZGRADA )
– UREđENJE PARKIRALIŠTA,
– ODVODNJA OBORINSKIH VODA
– PRESVLAčENJE KOLNIčKOG TRAKA NOVIM SLOJEM ASFALTA

SPOJ  ULICA  KRALJA ZVONIMIRA – TRG SV.FLORIJANA  – PETRA PRERADOVIćA
– REKONSTRUKCIJA SPOJNE CESTE
– IZGRADNJA NOGOSTUPA
– PARKIRALIŠTA
– REKONSTRUKCIJA  JAVNE RASVJETE

UREđENJE TRGA SVETOG  FLORIJANA
– REKONSTRUKCIJA  TRGA
– PARKIRALIŠTA
– JAVNE RASVJETE
– IZGRADNJA NOGOSTUPA

13.05. 2009.

IZGRADNJA MRTVAčNICA U PRIGRADSKIM NASELJIMA:
– CRKVARI – STARA JOŠAVA
– NOVA JOŠAVA
– DOLCI
– DONJA PIŠTANA
– DUZLUK

ULICA FRANA SUPILA – PRESVLAčENJE KOLNIčKOG TRAKA NOVIM SLOJEM ASFALTA

IZGRADNJA ZGRADE NOGOMETNOG KLUBA „PAPUK“ ORAHOVICA