Grad pomaže “Duhovima”

„ORAHOVAčKIM DUHOVIMA“ GRAD POMAŽE  U NABAVCI NAVIJAčKIH REKVIZITA 
U dvije godine, otkako je osnovana, orahovačka  udruga navijača „Orahovački duhovi“ nezaobilazan je sudionik gotovo svih športskih i zabavnih događaja, kako u gradu, tako i u drugim mjestima u kojima gostuju  orahovački športski klubovi. Uvijek poletni mladi članovi te navijačke udruge iza sebe imaju i nekoliko akcija humanitarnog karaktera, kojima su, dodatno izazvali simpatije  u gradu, posebno u gradskoj vlasti, pa je i sam gradonačelnik Nemec   priznao da su mu upravo „Duhovi“, zbog svoje mladosti i spontanosti, jedna od najdražih udruga, a s njim su se složili i svi članovi  Poglavarstva,  analizirajući  rad te  navijačke udruge…

Prije početka nove „navijačku sezone“ u kojoj će zdušno nastaviti bodriti  športaše Orahovice, „Duhovi“ su od  Gradskog  poglavarstva zatražili potporu radi nabavke potrebnih navijačkih rekvizita, kao što su  primjerice baneri, šalovi, kape, zastave…Poglavari su inicijativu podržali, odlučivši kako će  s iznosom do deset tisuća kuna, po predočenim predračunima, platiti potreban materijal.A očekuju da će im članovi „Duhova“ to vratiti na najbolji način kroz  kontinuirano bodrenje športaša Orahovice  u postizanju  kvalitetnijih športskih rezultata.