680 tisuća kuna za mjesne odbore

ORAHOVICA – U ovoj godini za rad mjesnih odbora na području Grada planirano je utrošiti 680 tisuća kuna,  rečeno je na sjednici Gradskog poglavarstva. Prema prijedlogu Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu  za  2009. godinu mjesnim odborima, kojeg je utvrdilo Poglavarstvo,  svih jedanćst mjesnih odbora za  redovan će rad dobiti po 30.000 kuna, što je pedeset posto više no prethodne godine…

Iako se planira  mjesnim odborima usmjeriti još i dodatnih, ukupno, 350 tisuća kuna, ostvarenje tih sredstava ovisit će o programima koje će za realizaciju  ponuditi pojedini mjesni odbor,  a riječ je o programima koji će se  odnositi na  održavanje i uređivanje dječjih igrališta, športskih terena, poljskih putova i slične aktivnosti.