Sto sjednica poglavarstva

ORAHOVICA – U  razdoblju od lipnja 2005. do veljače 2009. godine,  Poglavarstvo Grada Orahovice održalo je  stotinu sjednica na kojima je razmatralo 2.153 točke dnevnog reda, kazao je gradonačelnik, Josip Nemec na  stotoj sjednici Poglavarstva, u  kratkom izvješću o radu Poglavarstva…

Među razmatranim  točkama  dnevnog reda,   958 ih se odnosilo na različite zaključke,  956 na  odluke, sedam na rješenja, 19 na planove, 27 na  različite pravilnike. Ne mali broj rasprava bio je tijekom tih proteklih  stotinu sjednica Gradskog poglavarstva vezan uz usvajanje zapisnika, pitanja i prijedloga i slično…Gradsko poglavarstvo je, rečeno je  u gradonačelnikovu izvješću, posebno rješavalo pitanja koja se odnose na  raspolaganje, upravljanje i korištenje imovinom Grada, promicanje  društvenog i gospodarskog  napretka,  vođenje brige o  potrebama i interesima svih uzrasta stanovništva, osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom. U okviru te djelatnosti značajno je da je upravo Poglavarstvo u ovom mandatu pripremilo  uvjete za donošenje nekoliko, za Grad vrlo značajnih planova, kao što su: Prostorni plan uređenja Grada,  nekoliko urbanističkih planova uređenja,  detaljni plan uređenja …Aktualni saziv Gradskog poglavarstva  riješio je i početak katastarske izmjere, potaknuo rad mjesnih odbora , pomogao razvoju kulturnog, zabavnog i turističkog života u Gradu…Stota sjednica Gradskog poglavarstva bila je i prigoda da gradonačelnik zahvali svim suradnicima, kako članovima Gradskog poglavarstva, tako i  zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada, koji su svojim radom  dali doprinos kvaliteti funkcioniranja  gradske vlasti. Zahvalio je i predsjedniku  Gradskog vijeća, Šimi Jusupu, jer je, nazočnošću na  gotovo svim sjednicama Poglavarstva, bio  spona između   izvršne i zakonodavne vlasti gradskog nivoa.