„TESTIRANJE“ INTERESA ZA DODATNU TURISTIčKU PONUDU NA JEZERU

Povjerenstvo za utvrđivanje  prijedloga mjera za  pripremu turističke sezone 2008. godine na  Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica-grad“  Gradskog poglavarstva Orahovica, uputilo je javni poziv za iskazivanje interesa radi pružanja ugostiteljskih, kulturno-zabavnih i ostalih usluga na jezerskom kompleksu u predstojećoj turističkoj sezoni.

Pravne i fizičke osobe koje žele sudjelovati u turističkoj ponudi na Jezeru, trebaju u svojoj  prijavi na Javni poziv navesti naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom, opis (sadržaj) usluge koja se nudi , dinamiku pružanja usluge (dnevna, tjedna, sezonska), te opis lokacije s potrebnom kvadraturom za pružanje ponuđene usluge s naznakom potrebne komunalne infrastrukture (struja, voda, odvodnja…).

Ponude s traženim podacima treba dostavljati do  utorka, 15. travnja do 15,00 sati, na adresu. Grad Orahovica, ulica Franje Gavrančića 6, poštom ili neposredno predajom u pisarnici gradske uprave.

Temeljem iskazanog interesa, Povjerenstvo  će utvrditi potreban broj, vrstu i sadržaj ponuđenih usluga, te ga slijedom toga predložiti Gradskom poglavarstvu, radi raspisivanja  javnog natječaja za zakup javnih površina na Turističkom kompleksu JEZERO-RUŽICA-GRAD.

Sve dodatne informacije koje se odnose na Javni poziv  za iskazivanje interesa za pružanje ugostiteljskih i sličnih usluga na jezeru, zainteresirani mogu dobiti  u Gradskoj upravi u Orahovici, ili na broj telefona 673-351.