PRIJEDLOG PUP-a „CENTAR“ NA JAVNOJ RASPRAVI

Otvorena je Javna rasprava o utvrđivanju Prijedloga  izmjena i dopuna  Provedbenog urbanističkog plana „Centar“, tijekom koje će, do 23. travnja, svim zainteresiranim osobama biti osiguran javni uvid u  Prijedlog Izmjena i dopuna PUP-a „Centar“.

Na javnom uvidu, u prostorijama Gradske uprave svakim radnim danom, od  7-15 sati, izloženi su grafički i tekstualni dijelovi Izmjena i dopuna Plana.

Za vrijeme trajanaja  Javne rasprave bit će organizirano i javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike  nadležnih državnih tijela i tijela  jedinica lokalne i regionalne samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela. Javno izlaganje najavljeno je za  18. travnja, u 12,00 sati, u velikoj gradskoj vijećnici ( u parku).Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna PUP-a „Centar“ Orahovica moguće je  tijekom trajanja Javne rasprave upisivati u  Knjigu  primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Izmjena i dopuna PUP-a „Centar“, a   također je moguće primjedbe predavati Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovica (ulica F. Gavrančića 6 ), u pisanom obliku, poštom, ili putem urudžbenog zapisnika, zaključno do 23.travnja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi  izvješća o Javnoj raspravi.