I POGLAVARSTVO PREDLAGATELJ JAVNIH GRADSKIH PRIZNANJA

Na   sjednici Gradskog poglavarstva usuglašeno je nekoliko prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se pravnim i fizičkim osobama, zaslužnima za razvoj Grada,  uručuju na Dan  grada, Blagdan Našašća sv  Križa.

Poglavarstvo, kao predlagatelj,  proslijedit će  svoj zaključak  posredstvom Odbora za izbor i imenovanja, Gradskom vijeću koje donosi konačnu odluku.Poglavarstvo je  predložilo dodjelu ZLATNE PLAKETE  trgovačkom društvu PAPUK za „iznimna dostignuća u području komunalnog gospodarstva na području Grada, koja su od posebnog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Grada“.

Prijedlog je Poglavarstva  s jučerašnje sjednice da SREBRNU PLAKETU dobije Šime JUSUP iz Orahovice za  „dugogodišnji izuzetni doprinos u  promicanju obrtništva na području Grada, te predano sudjelovanje u društveno-političkom životu Grada“.

Od strane Gradskog poglavarstva predložena je i dodjela četiri ZAHVALNICE, a njih bi  trebala dobiti: Humanitarna djelatnost AGAPE Evanđeoske crkve u Orahovici  za „osobite zasluge za dugogodišnje provođenje humanitarnih aktivnosti i  aktivnosti socijalne skrbi na području Grada“, a MJEŠOVITI PJEVAčKI ZBOR KUD-a „ORAHOVICA“ predložen je za dodjelu  Zahvalnice kao  javnog gradskog priznanja zbog „doprinosa očuvanju, njegovanju i promicanju kulturne baštine te sveopćeg napretka kulture na području Grada Orahovica“.

Poglavari su također predložili dodjelu Zahvalnice  MJESNOM ODBORU „Nova Joašava“ za „izuzetan doprinos u gospodarskom i društvenom razvitku naselja Nova Jošava“, te Krunoslavu BAŠIćU za „izuzetno zalaganje i osobite zasluge na očuvanju okoliša te njegovanju i promicanju prirodne baštine na području Grada Orahovica“.