POZIV ZA DODJELU PRIJEDLOGA GRADSKIH PRIZNANJA

Odbor za priznanja Gradskog vijeća Orahovica uputio je javni poziv za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja Grada Orahovica.

Odlukom o načinu dodjele javnih priznanja utvrđeno je da prijedloge za  javna priznanja mogu dati fizičke i pravne osobe s područja Grada i to: gradonačelnik, vijećnici Gradskog vijeća, članovi Gradskog poglavarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe, tijela mjesne samouprave, udruge građana, vjerske zajednice ili humanitarne organizacije.Svi koji imaju pravo mogu prjedloge dostavljati Odboru za priznanja Gradskog vijeća Orahovice, do 31. ožujka ove godine.

Prema ranijim odlukama Gradskog vijeća, ove godine  bit će moguće dodijeliti po jednu ZLATNU i SREBRNU PLAKETU  i najviše šest ZAHVALNICA.ZLATNA PLAKETA dodjeljuje se za  kontinuiran dugogodišnji rad od najmanje pet godina, a SREBRNA od najmanje tri  godine, odnosno  za iznimna dostignuća i doprinose u području gospodarskih, društvenih i javnih djelatosti od posebnog značaja za razvitak, ugled i promidžbu Grada.

ZAHVALNICA se dodjeljuje domaćim i  stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za Grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u područjima zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, mjesnih odbora, zaštiti kulturne i prirodne baštine, humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Za svako od navedenih područja  može se dodijeliti  samo po jedna zahvalnica.