HRVATSKA- buduća članica NATO-a

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija  i Grad Orahovica,
 pozivaju Vas na javnu tribinu pod nazivom
                            „Hrvatska – buduća članica NATO-a“ .
        Javna tribina će se održati u subotu 8. ožujka 2008. godine u 11,00 sati u
Velikoj gradskoj vijećnici (Središnji gradski park),Trg pl. Mihalovića 1, Orahovica
Gost tribine je dr.sc. Davor Božinović veleposlanik RH pri NATO-u.
Predavači:  Attache Domagoj Lulić ,Iva Tarle