PRORAčUNSKA SREDSTVA ZA RAD UDRUGA

U ovoj godini, na 14 udruga koje djeluju na području Grada Orahovice, bit će raspoređeno 95.200 kuna, naznačeno je to u Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Orahovica za 2008. godinu.

Prema Odluci, HVIDR-i je namijenjeno 30.200 kuna, 15.000 kuna Udruzi informatičara INFOR, po 10.000 kuna Udruzi žena „Hrvatske sokolice“ i Vijeću srpske nacionalne manjine, 8.100 kuna Udruzi ratnih veterana „Hrvatski domobran“, a po pet tisuća kuna Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruzi voćara i vinogradara, Lovačkoj udruzi VEPAR, Udruzi „Renđeri Papuka“ i Savjetu mladih.

Odlukom Gradskog vijeća, po tri tisuće kuna namijenjeno je  Hrvatskom časničkom zboru, Udruzi roditelja poginulih branitelja VPŽ, Enigmatskoj udruzi Orahovica i Klubu likovnih stvaratelja „Ružica“.