PROJEKTI – TEMELJ BUDUćE IZGRADNJE

Gradska vlast u ovoj godini planira u  gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada uložiti 5 milijuna 878.750 kuna, od kojih će 1 milijun 995. 000 kuna biti uloženo u projekte  javnih objekata.

Prema Programu, od tih sredstava, za izradu projektno-tehničke dokumentacije „Poduzetničke zone II“, površine 23,1 ha, plan je izdvojiti 700.000 kuna, za Urbanistički plan uređenja naselja „Dugo polje“, površine pet hektara, Grad planira izdvojiti 110.000 kuna, a isto toliko u planu Grada je izdvajanje za Glavni izvedbeni projekt Športsko-rekreacijskog centra, površine  pet hektara.

U ovoj godini  planirana je i izrada Projektno-tehničke dokumentacije turističko-rekreacijskih objekata na  kompleksu „ Jezero“, povšine 20 hektara, a  za te je namjene u Proračunu za 2008. godinu planirano 400.000 kuna, kao i za izradu Glavnog izvedbenog projekta nove ulice, na potezu od Ulice Branka Jaklića do Gradskog groblja, usporedo s  Ulicom Vladimira Nazora,  duljinom 1.400 metara.

Glavni izvedbeni projekt u ovoj bi godini trebalo izraditi i za 420 metara dugu cestu s mostom, pješačkom stazom i rekonstrukcijom Trga sv Florijana (od Ulice Vladimira Nazora, preko parka u Stošićevom šetalištu, mosta na  rijeci Vučici, Trga sv Florijana do Ulice Kralja Zvonimira), a  za  tu aktivnost planirano je 250.000 kuna, te 25.000 kuna za izradu Glavnog izvedbenog projekta pješačkog mosta na rijeci Vučici, uz postojeći  cestovni  most u samom središtu Grada.

Kako bi sve te planirane aktivnosti bilo moguće financirati, utvrđeni su i izvori sredstava, a to su: porez na dohodak, od kojeg bi se trebalo  osigurati 869.560 kuna, 25.000 kuna planiraju u Gradu osigurati od povremenih poreza na imovinu, 890.000 kuna s naslova kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna,  a 210.440 kuna  iz sredstava prihoda od zakupa nekretnina.