PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠPORTU

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Orahovice, kojeg je na zadnjoj sjednici, održanoj krajem prošle godine donijelo Gradsko vijeće, utvrđeni su, uz potrebe u predškolskom odgoju i školstvu, i novčani iznosi potrebni za njihovo financiranje.

Program predškolskog odgoja, koji se realizira u Dječjem vrtiću „Palčić“ u Orahovici u sebi uključuje cjelodnevni program za preko 50 polaznika i poludnevni program za preko 60 polaznika, program predškole za oko 20 polaznika, jaslički program za oko 15 polaznika, program ranog učenja engleskog jezika za cca 20 polaznika. Sve te aktivnosti za cilj imaju osigurati uvjete za optimalan djetetov razvoj, pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta, osiguranje kontinuiteta odgoja i obrazovanja djeteta, kao i pripreme djece za školu.

Za razliku od aktivnosti vezanih uz program predškolskog odgoja, javne potrebe u školstvu, obuhvaćene  programom, vezane su uz  programe izvan standarda u školstvu, a provodit će se  u Osnovnoj školi „Ivane Brlić Mažuranić“ i Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ u Orahovici, doniranjem novčanih  sredstava iz Proračuna radi nabavke učila i nagrada učenicima.

Da bi  sve planirane potrebe u predškolskom odgoju i školstvu bilo moguće realizirati, u Gradskom proračunu za ovu godinu planirano je za te namjene 758.950 kuna. Od tih sredstava, Dječji vrtić „Palčić“ trebao bi dobiti 708.950 kuna, a po 25.000 kuna  Osnovna škola „Ivane Brlić Mažuranić“ i Srednja škola „Stjepan Ivšić“.