PO 20.000 KUNA MJESNIM ODBORIMA

Na području Grada Orahovice sedam je mjesnih odbora, koji su i ove godine, kada je riječ o financijskim potporama, obuhvaćeni proračunskim sredstvima.Gradsko vijeće  Orahovice odlučilo je kako će za redovnu djelatnost, ove godine po 20.000 kuna dobiti mjesni odbori: Orahovica, Crkvari, Donja Pištana, Dolci, Duzluk,  Nova i Stara Jošava.

Za dodatne, izvanredne aktivnosti mjesnih odbora,  s kojima će se složiti i Gradsko poglavarstvo, planirana su sredstva u iznosu od 90.000 kuna, što ukupno za ovu godinu iznosi 230.000 kuna, namijenjenih za rad mjesne samouprave.