NAŠIčKI VALENčAK ODUSTAO OD IZRADE DVA GRADSKA PROJEKTA

Gradskom poglavarstvu Orahovice, „VALENčAK“ društvo s ograničenom odgovornošću iz Našica obratilo se molbom za sporazumnim raskidanjem ranije potpisanih ugovora, a koji se odnose na  izradu Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijskog i zabavnog centra „Jezero“, te Izmjene i dopune PUP-a „Centar“ u Orahovici.

Iz VALENčAKA je taj prijedlog obrazložen kadrovskim promjenama, konkretno odlaskom arhitekta, a riječ je o Orahovčaninu, Mariju Kršćanskom, koji je te projekte i vodio, za vrijeme dok je bio zaposlenik VALENčAKA.

Poglavarstvo je na  sjednici prihvatilo  prijedlog za sporazumnim raskidanjem Ugovora , te odlučilo da će za  izradu Detaljnog plana uređenja Športsko rekreacijskog centra „Jezero“ raspisati javni  natječaj.  Budući je riječ o kompleksnom projektu, poglavari su bili jedinstveni u mišljenju  da se u izboru potencijalnog izvođača radova  izrade DPU Športsko-rekreacijskog centra „Jezero“ ne treba rukovoditi isključivo   najnižom cijenom, već  i predočenim pokazateljima o iskustvu na sličnim radovima.

Drugi raskinuti Ugovor s Valenčakom  odnosi na izradu Izmjena i  dopuna PUP-a „Centar“, a po Odluci Gradskog  poglavarstva ti radovi će  biti povjereni Uredu ovlaštenog arhitekta Marija Kršćanskog u Orahovici. Budući je za izmjene i dopune PUP-a „Centar“ zainteresirano sedam pravnih osoba ( među kojima i Grad Orahovica), svi će oni financijski sudjelovati u troškovima  izrade Izmjena i dopuna PUP-a „Centar“.