MINSKO-EKPLOZIVNA SREDSTVA ONEMOGUćAVAJU KONKRETNIJE KRčENJE CESTE DONJA PIŠTANA-KOKOčAK

Pavo Matek novi je član Povjerenstva za socijalnu skrb Grada Orahovica, imenovan od strane Gradskog poglavarstva, umjesto Ivane Hodak, koja je , promjenom prebivališta, prestala biti član toga gradskog povjerenstva.

Pored Mateka, u Povjerenstvu za  socijalnu skrb Grada Orahovice, kojem je predsjednik stjepan Dujmić, članovi su još i Ivanka Kufner, Željko Kiš i Zlatko Mesić.

Poglavarstvo je na istoj sjednici upoznato i sa stanjem lokalne ceste Bukvik-Krajna, na dionici Donja Pištana-Kokočak, na osnovi traženja informacije o toj cesti od strane člana Poglavarstva , Slobodana Lukića, na jednoj od prethodnih sjednica.

U odgovoru Županijske uprave za ceste, ravnatelj, Željko Tomljanović,  izvijestio je Poglavarstvo kako je na spomenutoj cesti, u prosincu mjesecu prošle godine prokrčeno granje koje zadire u prometni profil, a naglasio je također  da konkretnije krčenje nije moguće izvršiti zbog postojanja opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava, koja se nalaze na tom području.