MILIJUN I POL KUNA KOMUNALNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2008. godini, na području Grada Orahovice u održavanje komunalne infrastrukture planira se uložiti 1 milijun 655.000 kuna, utvrđeno je to Programom održavanja komunalne infrastrukture, kojeg je donijelo Gradsko vijeće, na zadnjoj sjednici, održanoj krajem prošle godine.

Program će biti realiziran kroz odvodnju oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete, kao i kroz neke druge aktivnosti.100.000 kuna u ovoj godini gradska vlast planira uložiti u  čišćenje kanalske mreže,  a  400.000 kuna u održavanje čistoće javnih površina (pješačkih staza, parkirališta, nerazvrstanih cesta i zelenih površina), na ukupnoj površini od 20.139 metara četvornih.

Zimska  služba stajat će, prema planu, 130.000 kuna, a 60.000 kuna trebalo bi u tekućoj godini rasporediti na sanaciju i održavanje nerazvrstanih cesta u Gradu, na površini od 30.000 metara četvornih.

 

Za održavanje  groblja u  sedam prigradskih naselja  i pravoslavnog groblja u Orahovici, iz Gradskog proračuna se u ovoj godini planira izdvojiti 40.000 kuna, a obuhvaćeno je održavanje 28.618 četvornih metara „grobljanske površine“. Javna rasvjeta „stajat“ će Proračun 480.000 kuna, od toga bi 400.000 kuna bilo usmjereno na  trošak el. energije, a 80.000 kuna  na trošak rada i materijala na javnoj rasvjeti.

445.000 kuna planira se usmjeriti na rasličite druge aktivnosti, kao što su održavanje  horizontalne i vertikalne signalizacije, obnova drvoreda, vodoprivredna naknada, deratizacija, higijeničarska služba, blagdanosko ukrašavanje Grada…Sva financijska sredstva potrebna  za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1 milijun 655.000 kuna, trebalo bi osigurati iz komunalne naknade.