ŠESTOTISUćA KUNA ZA SOCIJALNE PROGRAME

Grad Orahovica ove godine planira za socijalnu skrb izdvojiti  649.165 kuna proračunskih sredstava, utvrđeno je to Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovica.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice za 2008. godinu sadrži pomoć studentima i učenicima putem kredita za školovanje, pomoć obiteljima u novcu, pomoć udrugama građana koje se bave socijalnom skrbi, donacije Gradskom društvu Crvenog križa, poticanje nataliteta, poklon umirovljenicima za  Božićne blagdane, te sredstva za sanaciju posljedica  elementarnih nepogoda.

U Programu, kojeg je donijelo Gradsko vijeće, predložena je i raspodjela sredstava, po kojoj bi, od ukupno planiranih 649.165 kuna, 190.000 kuna bilo usmjereno na  stipendije i školarine učenicima i studentima, 200.000 kuna za pomoć obiteljima u novcu, 28.450 kuna plan je usmjeriti na humanitarnu skrb kroz udruge građana,  a 70.000 kuna na humanitarnu djelatnost  Crvenog križa Orahovica.40.000 kuna, prema Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Orahovica, planirano je za  poticanje nataliteta, 70.000 kuna za različite vrste naknada u novcu, a Program planira 50.000 kuna za ublažavanje posljedica el. nepogoda.