ŠESTO TISUćA ZA RAZVOJ ŠPORTA

Djelatnost športa na području Grada Orahovice u ovoj će godini biti financirana sa 605 tisuća kuna, utvrđeno je Programom javnih potreba u športu, kojeg je donijelo Gradsko vijeće.Sukladno donesenom Programu, na petnćst športskih udruga koje  djeluju na području Grada bit će  po prijedlogu Zajednice športskih udruga, raspoređeno 370 tisuća kuna, a 200.000 kuna namijenjeno je za uređenje športskog objekta NK „Papuk“.

Planirana su i sredstva pričuve, za ovu godinu  u iznosu od 35.000 kuna.