UTVRđEN PRIJEDLOG REBALANSA GRADSKOG PRORAčUNA ZA 2007.

članovi Gradskog poglavarstva Orahovice na sjednici su danas  utvrdili prijedlog rebalansa Gradskog proračuna, kojim je  Proračun  povećan za 5,83 posto u stavci prihoda , odnosno za  8,2 posto u stavci rashoda.

Proračunski prihodi, prema danas utvrđenom prijedlogu rebalansa, povećani su  sa 16 milijuna 828 tisuća kuna na 17 milijuna 503.465 kuna.

Porezni prihodi povećani su za 6,2 posto, za 31,42 posto  povećane su planiranim rebalansom pomoći iz državnog i županijskog proračuna, fondova i slično. Povećanje  prihoda od imovine planirano je u iznosu od  32,33 posto, a od administrativnih pristojbi za 7,3 posto  planirano je smanjenje prihoda.Danas utvrđenim prijedlogom rebalansa Gradskog  proračuna, rashodi su  sa 16 milijuna 457.465 kuna  povećani za 1 milijun 351.615 kuna, ili 8,2 posto.Rashodi za  Gradsko vijeće i  poglavarstvo povećani su za  103.760 kuna i novi plan iznosi  657.760 kuna.

U dijelu Proračuna koji se odnosi na JUO, prije planirani rashodi od 2 milijuna 247.495 kuna povećani su za 308.675 kuna,  u dijelu komunalne, stambene djelatnosti i djelatnosti uređenja prostora, rashodi su, predloženim rebalansom, u odnosu na raniji plan za 2007. godinu, povećani za 810.445 kuna, i naznačeni u brojci od 10 milijuna 347.005 kuna.

 

Predloženim rebalansom ne mijenjaju se prihodi planirani za predškolski odgoj i oni ostaju na prvotnom iznosu od 701.645 kuna, dok bi za 162.820 kuna trebalo povećati sredstva za djelatnost kulture i informiranja, i za te djelatnosti izdvojiti ukupno 1 milijuna 6.810 kuna.

Za  70.000 kuna plan je povećati proračunska izdvajanja za šport, koji bi po tom povećanju ostvario rashod od 590.000 kuna, a vatrogastvu je namijenjeno 409.000 kuna, odnosno povećanje po predloženom rebalansu za 7.070 kuna.

U socijalnoj skrbi planirana su sredstva od 858.310 kuna, što je povećanje za  152.010 kuna, sredstva za  društvene djelatnosti u iznosu od 95.300 kuna ne bi se mijenjala niti predloženim rebalansom, ali bi  za  569.785 kuna  kuna bila  uvećana sredstva za gospodarstvo, kojem bi u ovoj godini pripalo  894.785 kuna .

Utvrđeni prijedlog   rebalansa Gradskog proračuna, članovi poglavarstva s današnje  su sjednice uputili na usvajanje Gradskom vijeću, sjednica kojeg je planirana za  idući tjedan.