U čETVRTAK, 06. PROSINCA, SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA

Na  57. sjednici u  ovom sazivu, sastat će se u četvrtak, 06. prosinca, članovi Gradskog poglavarstva da bi utvrdili Prijedlog Proračuna Grada za 2008. godinu s pratećim financijskim planovima, kao i Prijedlog projekcije Proračuna za razdoblje od 2008. do 2010. godine.

Poglavari na toj sjednici trebaju također utvrditi prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada za 2008. godinu, prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te prijedloge programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada, javnih potreba u  kulturi, javnih potreba u športu i socijalnoj skrbi, a također će biti potrebno  donijeti Odluku o izvršavanju Proračuna Grada.

Utvrditi trebaju članovi Poglavarstva i prijedloge odluka o rasporedu sredstava osiguranih u  Proračunu za 2008. godinu mjesnim odborima, vatrogastvu i civilnoj zaštiti i udrugama koje djeluju na području Grada.

Na sjednici Poglavarstva Grada Orahovica, prema predloženom dnevnom redu, bit će potrebno utvrditi prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, donijeti Odluku o najpovoljnijem ponuđaču za radove renoviranja fasade zgrade Gradske uprave i Ureda državne uprave u Orahovici, izabrati najpovoljnijeg  ponuđača za izradu Glavnog izvedbenog projekta pješačkog, betonskog mosta s lučnom ogradom na nizvodnoj strani postojećeg mosta na rijeci Vučici u centru Orahovice.Poglavari Grada Orahovica također će donijeti nekoliko odluka vezanih uz obilježavanje predstojećih božićno-novogodišnjih blagdana, kao i razmatrati molbe fizičkih i pravnih osoba.

Pod predsjedanjem gradonačelnika, Josipa Nemeca, sjednica Gradskog poglavarstva počet će u  četvrtak, u 18,00 sati.