SVETI NIKOLA U POSJETU GRADONAčELNIKU

Dana 06. prosinca 2007. godine u prostorijama Gradske uprave grada Orahovice, gradonačelnika Josipa Nemeca posjetili su Sveti Nikola i Krampus. Prilikom svoga  posjeta Sveti Nikola je gradonačelniku darovao šibu za još bolji rad u idućoj godini.  Posjet Svetog Nikole i Krampusa gradonačelniku Josipu Nemecu organizirala je Udruga žena «Hrvatske sokolice» i time je nastavljena tradicija obilježavanja dana Svetog Nikole zaštitnika djece i pomoraca.