MJESNI ODBOR DUZLUK UREDIT ćE IZVOR PITKE VODE

Mjesni odbor Duzluka je inicirao, a Gradsko poglavarstvo podržalo, uređenje izvora pitke vode u naselju Duzluk, u Manastriskoj ulici.

Prije realizacije te inicijative, odnosno  uređenja izvora, nadležne službe Grada, zajedno s predstavnicima Mjesnog odbora, izradit će troškovnik  potrebnog materijala, a u  same radove bit će uključeni članovi duzlučkog Vijeća Mjesnog odbora, kao i drugi stanovnici Duzluka.

I ta je inicijativa naišla na potporu Gradskog poglavarstva, kao i sve druge inicijative koje dolaze iz mjesnih odbora Grada Orahovica.

Gradska vlast svesrdno podržava napore mjesnih odbora da život u svojim sredinama, poduzimajući zahvate na uređenju okoliša i slično, nastoje učiniti boljim,  a za  realizaciju različitih radova, koje sami provode članovi mjesnih odbora, gradska vlast o trošku Grada osigurava potreban materijal.