GRADSKO POGLAVARSTVO DONIJELO PLAN ZIMSKE SLUŽBE

Na zadnjoj sjednici Gradskog poglavarstva Orahovice donesen je Plan zimske službe na području grada u  sezoni zima 2007./2008, a kojom će biti obuhvaćeno održavanje prohodnosti i sigurnog odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama, uključujući i  pješački promet na nogostupima i parkiralištima na području Grada Orahovica.

Radove provođenja zimske službe, Poglavarstvo je  povjerilo poduzeću PAPUK Orahovica.Određene su i sve ulice, odnosno nerazvrstane ceste u tim ulicama, koje će PAPUK čistiti , te pješačke staze i parkirališta.

PAPUK će, odredilo je tako Poglavarstvo, čistiti pješačke staze u Ulici Kralja Zvonimira, i to samo u užem centru, od župne crkve do  Vatrogasnog doma, zatim na  Trgu sv Florijana, Trgu pl Mihalovića, stazu od Trga pl Mihalovića do  poduzeća PAPUK, zatim stazu na TOC-u, staze u središnjem parku i stazu u Ulici Ivana Zajca.

Papuk će također čistiti i  parkirališta u Ulici Kralja Zvonimira i iza zgrade kina PAPUK, na Trgu sv Florijana, ispred Gradske knjižnice, kod  hotela Dukat, ulici Ivana đanića, parkiralište na TOC-u, na Autobusnom kolodvoru i na gradskom groblju.

Pješačke staze ispred obiteljskih kuća,  i poslovnih objekata, u drugim orahovačkim ulicama, Odlukom o komunalnom redu Grada Orahovica, dužne su čistiti fizičke ili pravne osobe, vlasnici  i korisnici stambenih ili poslovnih objekata.

Dok će nerazvrstane ceste čistiti Poduzeće Papuk, sve razvrstane ceste ( lokalne, županijske i državne), čistit će pravne osobe u čijoj je nadležnosti održavanje tih cesta.