OSNOVAN TEMELJNI OGRANAK HDZ-a „AKADEMIK DR VLATKO PAVLETIć“

U petak, prošloga tjedna, održana je osnivačka skupština drugog, od pet novih temeljnih ogranaka HDZ, formiranih, nakon raspuštanja  jednog ogranka  koji je djelovao  na području Orahovice.To je, kazao je predsjednik GO HDZ-a Orahovice, gradonačelnik, Josip Nemec, učinjeno  radi  bolje komunikacije na relaciji Stranka-članstvo, tim više što sada GO HDZ-a Orahovice ima registriranih petstotinjak članova.

„ Pokazatelj je to“, kazao je Nemec, da „HDZ može računati  i na izbornu pobjedu u Gradu“. Pozvao je također mlade članove Stranke, neka se angažiraju u animiranju , posebno članova starije životne dobi, oko njihova izlaska na izbore, te da im pomognu u realizaciji odlaska na  birališta.

Novoustrojeni  temeljni ogranak HDZ-a, koji je na osnivačkoj skupštini dobio naziv Temeljni ogranak HDZ-a „Akademik dr Vlatko Pavletić“ Orahovica, okupljat će članove Stranke, koji stanuju u orahovačkim ulicama i trgovima: Ulici Kneza  Domagoja, Trgu sv Križa, Trgu bana Ivana Mažuranića, Trgu plemenitih Mihalovića,  ulicama Franje Gavrančića, Kneginje Ružice, Ivana Zajca, Ivana đanića, Vijencu Zrinskih Frankopana, Matice hrvatske, Ulici Ivana Gundulića, Antuna Mihanovića, Josipa Kozarca i Stjepana Radića.

Za predsjednika ogranka izabran je Alan GRGIć, a uz njega, u Izvršni odbor su izabrani još i Tatjana LOŽNJAK, Nataša PUSTIčKI, Goran SMILJANIć, i đurđica  JURLINA.U Nadzorni su odbor izabrani Vladimir BUNOZA, Mijo ŠIMATIć i Vanja SAM.