USKORO RUŠENJE „STAROG BOROVA“

Gradska vlast Orahovice korak po korak stvara uvjete za realizaciju projekta budućeg gradskog trga, na površini od  2.240 metara četvornih.

Tom  cilju bile su usmjerene i aktivnosti oko otkupa  stare zgrade u Ulici Kralja Zvonimira, zgrade tzv „starog Borova“, koja je, nakon denacionalizacije, dijelom prešla u vlasništvo nasljednika, a dijelom u vlasništvo Države. Grad je otkupio vlasnički udio  denacionalizirane imovine, a svoj dio Država je darovala Gradu, pa je, unazad nekoliko mjeseci ta  zgrada  u vlasništvu Grada Orahovica.Prema ranijim odlukama, zgrada treba biti srušena, a tu aktivnost treba realizirati narednih dana. 

I u ovom slučaju, kroz pozivni natječaj, odnosno ograničeno prikupljanje ponuda,  gradska je vlast ponudila mogućnost posla rušenja zgrade „starog Borova“ i odvoza  srušenog materijala,  četvorici  privatnih poduzetnika s  područja Grada: Dragi Kneževiću iz Duzluka, te Zidaru Ivi Juriću, DAFITU i BLUESU iz Orahovice, no od njih, interes za taj posao pokazao je samo Zidar Ivo Jurić, koji se javio na  poziv. Pored njega ponude je poslalo i Poduzeće PAPUK Orahovica i GRAđEVINAR Našice.Na jučerašnjoj sjednici, gradski su se poglavari ipak odlučili za našički GRAđEVINAR,  jer je  za izvršenje traženih radova   tražio znatno manja sredstva od druga dva ponuđača i ispunio sve tražene uvjete Pozivnog natječaja.

Građevinar će rušenje zgrade „starog Borova“  i odvoženje srušenog materijala  izvršiti  po cijeni od  21.000 kuna, u roku osam dana od početka radova.