POčINJU KONKRETNIJE PRIPREME ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE OD ULICE KRALJA ZVONIMIRA DO ULICE VLADIMIR

Osječkoj GRAVIJI povjerena je, prema natječaju , izrada idejnog rješenja izgradnje pješačke staze, javne rasvjete i rekonstrukcije kolnika,kao i odvodnje oborinskih voda, na potezu od Ulice Kralja Zvonimira, preko Trga sv Florijama, gradskog parka, do Ulice Stjepana Mlakara, koja će također biti obuhvaćena radovima. Idejnim rješenjem bit će obuhvaćena i izgradnja mosta na rijeci s pripadajućom infrastrukturom. GRAVIA će, po potpisanom Ugovoru, izradu Idejnog rješenja završiti u roku 90 dana, uz cijenu od 79.000 kuna (bez PDV-a).