NEUSPIO POKUŠAJ KONSTITUIRANJA VIJEćA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Nazočnost petorice članova Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Orahovica, izabranih na izborima 17. lipnja, nije bila dovoljna za održavanje konstituirajuće sjednice Vijeća SNM Grada, koju je gradonačelnik, Josip Nemec, sazvao za jučer.Iako je petorica nazočnih predstavljala nadpolovičnu većinu od izabranih devet vijećnika, tajnica Grada, Emica Parašilovac, pojasnila je kako je za konstituiranje Vijeća, potrebna nazočnost najmanje osam vijećnika Vijeća SNM, jer se, prema Zakonu o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u Vijeće SNM Grada Orahovica, bira petnćst članova.Gradonačelnik Nemec će konstituirajuću sjednicu sazvati ponovo u roku petnćst dana, a tada bi trebalo izabrati predsjednika i zamjenika Vijeća SNM Grada Orahovica