GRADSKO POGLAVARSTVO UTVRDILO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG OBRAčUNA PRORAčUNA

Prijedlog polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada, za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine, utvrđen je na jučerašnjoj sjednici Gradskog poglavarstva.U prvih šest mjeseci ove godine, gradski je Proračun realiziran s 55,86 posto od plana, u prihodovnoj strani, odnosno s 38,85 posto u rashodima.Nominlano, to znači da su prihodi ostvareni u iznosu od 9 milijuna 399.831 kunu, a ovogodišnji je plan 16 milijuna 828 tisuća kuna.U istom razdoblju rashodi su iznosili 6 milijuna 393.945 kuna.

članovi Poglavarstva, Lukić, Fofonjka, Kršćanski i gradonačelnik,Nemec,u raspravi o obračunu Proračuna, o istom su se očitovali pohvalno, ustvrdivši kako pokazatelji potvrđuju njegovo realno planiranje.

Fofonjka je, pored toga, primijetio i malu disproporciju između punjenja i pražnjena Proračuna, koja ukazuje da se isti puni u višem postotku, no što iznosi postotak rashoda, a gradonačelnik Nemec, i pročelnik, Nađ, obrazložili su to nizom radova na gradskoj infrastrukturi, koji su još u tijeku, pa njihovo plaćanje tek predstoji.Lukić je izrazio zadovoljstvo i činjenicom da se Grad korektno odnosio prema svim proračunskim korisnicima, ispunjavanjem financijskih obveza naspram njih.Nakon utvrđivanja prijedloga godišnjeg obračuna gradskog Proračuna,isti će na usvajanje Gradskom vijeću.