RUŠENJE MEHANIčKE RADIONE

Obavještavaju se građani grada Orahovice da će se započeti s rušenjem zgrade mehaničarske radione na Trgu I.B.Mažuranića b.b. u vlasništvu grada Orahovice (zgrada do sada u najmu Branka Vrkića). Zgrada će se srušiti radi dotrajalosti, a u okviru cjelovitog uređenja prostora Tržišno opskrbnog centra u Orahovici.

Svi zainteresirani građani, kojima je potreban građevinski materijal, moraju se javiti u Gradsku upravu Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, radi dobivanja dozvole  za rušenje i odvoz građevinskog materijala. Građevinski materijal daje se bez naknade.Gradska uprava Grada Orahovice posebno naglašava da zainteresirani građani rušenje i odvoz materijala vrše na vlastitu odgovornost.