POKLONI PRVAčIćIMA

Gradsko poglavarstvo grada Orahovica u svrhu daljnjeg provođenja pronatalitetne politike, koju već godinama promovira putem nabavke knjiga za prvašiće, kao i dodjelom 1.000,00 kuna pri rođenju djeteta svim roditeljima na području grada Orahovice, ove godine pokloniti će svim prvašićima s područja Grada Orahovice GEKO komplet, koji sadrži sav pribor za likovno izražavanje učenika tijekom cijele školske godine.

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2007. godinu s pozicije Tekuće proračunske rezerve.Podjela poklona upriličit će se početkom prvog dana nove školske godine u OŠ Ivane Brlić Mažuranić, kojom prigodom će gradonačelnik GradaOrahovice zaželiti prvašićima dobrodošlicu i puno uspjeha u školovanju.