U ULICI IVANA ZAJCA UREđUJE SE NOGOSTUP I JAVNA RASVJETA

U centru grada Orahovice počelo je uređenje ulice Ivana Zajca koja vodi do Orahovačkog jezera. Grad Orahovica u suradnji sa Županijskom upravom za ceste ušao je u ovu investiciju sa iznosom od 223.106 kuna. Radove na nogostupu  izvodi firma CESTING d.o.o. Osijek, a radove postavljanja javne rasvjete firma PAPUK d.o.o. Orahovica.

Kako je ova ulica u samom centru grada, sreća je da prometovanje djece do škole kao i  mrak  nije dovelo do neželjenih posljedica. Ovim uređenjem centar će dobiti još ljepši izgled, a građani ulice Ivana Zajca kao i učenici Osnovne i Srednje škole sigurnost.