„ISTRAGA“ NOVE TV ISTRAŽUJE I REKONSTRUIRA ZLOčINE NAD HRVATIMA U POTPAPUčKIM SELIMA, U DOMOVINSKOM

Ekipa emisije „Istraga“ NOVE TV boravila je prije desetak dana na području četekovca, Balinaca i čojluga, da bi snimila rekonstrukciju zločina počinjenog nad Hrvatima u tim selima, 04. rujna 1991. godine, a što će, vjeruju urednici emisije Istraga, ali i članovi orahovačke Udruge HVIDR-a, koji su, pripremom raspoložive dokumentacije, pomogli realizaciji snimanja, omogućiti daljnje razotkrivanje zločina koji su se dogodili u potpapučkim selima.

Urednik emiije „Istraga“ , Robert Valdec, u razgovoru s predstavnicima HVIDR-a Orahovica, obećao je nastavak rada na rekonstrukciji zločina nad Hrvatima u Domovinskom ratu i na širem orahovačkom području, pa bi trebalo uslijediti snimanje novih emisija o stradanjima Hrvata na orahovačkom i slatinskom području, a uslijedit će emisija o napadu na policijsku patrolu nadomak Pušine, u kolovozu 1991. godine, o zločinima u Kraskoviću, te zločinima u Voćinu i rušenju voćinske crkve, u prosincu 1991. godine.

Snimljena emisija o četekovcu, Balincima i čojlugu, kako su to najavili urednici, trebala bi biti, u programu NOVE TV, emitirana , 06. rujna ove godine.

Snimanje takvih emisija od šireg je interesa, radi rasvjetljavanja zločina, pa su se u pokrivanje troškova snimanja uključile i jedinice lokalne samouprave ovoga područja, određenim novčanim potporama.

Na molbu Udruge HVIDR-a Orahovica, orahovačko je Gradsko poglavarstvo, za tu namjenu izdvojilo 5.000 kuna proračunskih sredstava.