PRIPREME ZA IZGRADNJU STAZE U ULICI IVANA ZAJCA

Nakon dužih priprema, Grad ulazi u izgradnju pješačke staze u Ulici Ivana Zajca u Orahovici, a taj će projekt, manjim dijelom, realizirati u suradnji sa Županijskom upravom za ceste,koja će postaviti ivičnjake, da bi , buduću stazu odvajali od kolnika. Ostali radovi će biti financirati o trošku gradskog proračuna, a izvođača radova Grad će odabrati po pozivnom natječaju.Pješačka staza u Ulici Ivana Zajca, u duljini 720 metara,izgrađena će biti uz desnu stranu ceste u toj ulici.