POTPORA REAKTIVIRANJU NK „DOŠK“

Krajem mjeseca ožujka ove godine, osnovan je NK „DOŠK“ Dolci, kao petnćsta športska udruga na području Grada.

Nogometni klub u Dolcima, djelovao je gotovo trideset godina, od 1969. do 1996.,a njegovo  reaktiviranje  , izraz je želje Dolčana da  potiču, razvijaju i unapređuju športsku i tjelesnu kulturu, posebno  djece i mladih u  tom prigradskom naselju.

Budući NK „DOŠK“, nije, zbog naknadne registracije,mogao biti uključen u Plan raspodjele  proračunskih sredstava Zajednice športskih udruga Grada Orahovica,  rukovodstvo „DOŠKA“ je uputilo molbu Gradskom poglavarstvu, za  financijskom potporom  iz sredstava  pričuve za  šport.

S te pozicije odobreno je 5.000 kuna, koje će omogućiti uređenje igrališta i nabavku opreme za Klub, kako bi isti mogao početi s natjecanjem u  sljedećoj nogometnoj sezoni.Pored  novčanih sredstava, Poglavarstvo Grada Orahovica, NK-u „DOŠK“  ustupilo je na korištenje i dio, potrebnog zemljišta, za nogometno igralište i prateće sadržaje.