I U OVOJ GODINI, ZNAčAJNA INVESTIRANJA U GRADNJU OBJEKATA I UREđAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na području Grada Orahovice, u prošloj je godini, u  gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  uloženo 5 milijuna 669.977 kuna, informacija je to, s kojom su na zadnjoj sjednici, upoznati gradski vijećnici. Ulaganja se odnose na izgradnju objekata, sanaciju odlagališta  otpada „TUK, izgradnju i rekonstrukciju javnih površina, izgradnju i  rekonstrukciju vodoopskrbne, plinske i  kanalizacijske mreže, izgradnju i dovršenje kuća oproštaja u prigradskim naseljima, izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, te  otkup zemljišta i zgrada i izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture.

489.340 kuna uloženo je u 2006. godini u  sufinanciranje izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 1 milijun 633.327 kuna u sanaciju odlagališta „TUK“, a 1 milijun 418.020 kuna u  izgradnju i rekonstrukciju  javnih površina.

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbne, plinske i kanalizacijske mreže, Grad je „stajala“ 39.643 kune u prošloj godini, a 491.121 kunu, izgradnja i dovršenje kuća oproštaja u prigradskim naseljima: Duzluku, Donjoj Pištani, Dolcima i Novoj Jošavi.

U prošloj je godini u izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete uloženo 735.132 kune.863.934 kune, uloženo je u 2006. godini u otkup zemljišta i zgrada, kao i  izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju  komunalne infrastrukture.

 

Budući, zbog spleta objektivnih okolnosti, prošlogodišnji Program, planiran  u financijskom iznosu od 8 milijuna 776.695 kuna, nije bilo moguće realizirati u cijelosti, i ove godine, u Proračunu su, za te namjene, planirana značajna sredstva u iznosu 5 milijuna 391.750 kuna.Od toga iznosa, 2 milijuna 768.000 kuna planirano je investirati u izradu projekata za javne objekte i  izgradnju nogostupa, jedan milijun 73.750 kuna Grad Orahovica  u ovoj godini planira investirati u  nerazvrstane ceste, 450.000 kuna u izgradnju, odnosno nastavak izgradnje kuća oproštaja u prigradskim naseljima, 500.000 kuna u  objekte javne rasvjete, te po 200.000 kuna  u izgradnju i rekonstrukciju  vodoopskrbne i plinske, odnosno kanalizacijske mreže.Prema Programu, Grad će i ove godine nastaviti otkup zemjišta za izgradnju komunlane infrastrukture, i za tu namjenu, ima osiguranih 200.000 kuna.