GRADSKA KNJIŽNICA PRIKUPLJA ARHIVSKU GRAđU

Gradska knjižnica Orahovica, s krajem prošle godine raspolagala je s knjižnim fondom od 29.816 primjeraka, podatak je to, s kojim je, na zadnjoj sjednici, članove orahovačkog poglavarstva upoznala ravnateljica Gradske knjižnice, Nada Vasić Ivanović.Pored  toga, korisnici Knjižnice na raspolaganju imaju i određen broj izdanja u audio-vizualnom fondu građe.Tijekom prošle godine bilo je upisano 373 člana Gradske knjižnice, među kojima je najviše (149) učenika osnovne škole. Upravo populaciji osnovnoškolaca, učenika drugih razreda, omogućeno je bilo  besplatno učlanjenje u Knjižnicu.

Osim  ponude knjižne građe,Knjižnica je i u prošloj godini organizirala niz popratnih sadržaja, koji  se odnose na  različite izložbe, u, i izvan  Knjižnice, promociju knjiga, koncerte, natjecanja, …, a ravnateljica Vasić-Ivanović spomenula je u Izvješću i Rješenje Državnog arhiva iz Osijeka, po kojem je Knjižnica dobila suglasnost  prikupljanja arhivske građe, a u Ustanovi je realizirano i razvrstavanje građe Zavičajne zbirke, kroz selekciju građe koja je ranije bila u granicama šire okolice i one, vezane uz područje samog Grada Orahovica.

I u ovoj godini, prema Planu rada, Gradska će knjižnica provoditi standardne aktivnosti, obogaćene dodatnim prigodnim sadržajima.Gradski su poglavari, ravnateljici Knjižnice, uz prihvaćanje Izvješća o prošlogodišnjem radu i Plana rada za tekuću godinu, sugerirali usklađivanje planiranih financijskih rashoda s planiranim sredstvima u Proračunu Grada, prije sjednice Gradskog vijeća, u nadležnosti kojeg je konačna odluka o prihvaćanju financijskog plana Knjižnice, ustanove, osnivač koje je Grad Orahovica.