Turistička zajednica grada Orahovice

 

Turistička zajednica grada Orahovice

Trg sv. Florijana bb

33515 Orahovica

tel./fax 033/673-540

e-mail: tzgorahovica@tzgorahovica.hrtzgorahovica@tzgorahovica.hr

predsjednik: Vlado Grgić, mob. 098 255 325

v.d. direktora: Mihćla Glumac, mob. 098 904 7943