Kultura ostalo

1. KUD Crkvari

Godine 1995. godine grupa mještana sela Crkvari, kako bi se sačuvali stari običaji te kako bi se prenijeli na djecu i unučad, osnovala KUD Crkvari. Osnovana je folklorna, tamburaška i muška pjevačka grupa te počasna garda.

Crkvari bb

osoba za kontakt: Stanko Jović

Tel:033/673-332

2. Puhački orkestar