Prostorni plan uređenja Grada Orahovice

    Izmjenjeni Prijedlog – II Izmjena Dopuna Plana

      Konačni Prijedlog – II Izmjena Dopuna Plana