Prostorni plan uređenja Grada Orahovice

Izmjenjeni Prijedlog – II Izmjena Dopuna Plana

Konačni Prijedlog – II Izmjena Dopuna Plana