Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice.…

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13. i 65/17.), članka 35. stavak 1. točka 24. i 25. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 1/13. i 2/18.), Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/16), i Zaključka gradonačelnice Grada Orahovice o utvrđivanju konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice na 10. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice...…

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage DPU Centar.

Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod:…

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja

Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar" Orahovica bit će na javnom uvidu 15 (petnaest) dana u periodu od 22. listopada do 5. studenog2018. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u istoj,…

Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice:…

smjestaj

Fiber Optics02