Participativno budžetiranje – Prijedlozi za uvrštenje u Proračun Grada Orahovice za 2022. godinu

U cilju prikupljanja informacija o interesima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Orahovice, Proračuna Grada Orahovice za 2022. godinu, pozivamo sve građanke i građane Grada Orahovice koji svojim prijedlozima i sugestijama žele pridonijeti donošenju Proračuna, da se...

Proračun 2021. – vodić za građane

Skip to content