Participativno budžetiranje – Prijedlozi za uvrštenje u Proračun Grada Orahovice za 2022. godinu

U cilju prikupljanja informacija o interesima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Orahovice, Proračuna Grada Orahovice za 2022. godinu, pozivamo sve građanke i građane Grada Orahovice koji svojim prijedlozima i sugestijama žele pridonijeti donošenju Proračuna, da se...

Proračun 2021. – vodić za građane

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

Skip to content