JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za razdoblje travanj-rujan 2023. godine sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Orahovice