Izjava o digitalnoj pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Grad Orahovica  nastoji svoje mrežne stranici www.orahovica.hr   učiniti pristupačnima u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Grada Orahovice www.orahovica.hr.

 Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica www.orahovica.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 • Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

 • Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama – ovisno o vrsti invaliditeta te vrsti pomoćne tehnologije.

 • Razumljivost

Nema poteškoća.

 • Stabilnost

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Grad Orahovica je provela korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj lokaciji www.orahovica.hr  dodan je add-on koji omogućava povećavanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svjetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljiviji font.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24.07.2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Orahovice.

 Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.orahovica.hr korisnici mogu uputiti putem:

 • e-maila: info@orahovica.hr
 • telefonom: 033 / 673-351
 • poštom: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6 , 33515 Orahovica

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

 • telefon: 01 4609 041
 • fax: 01 4609 096
 • mrežnoj stranici: www.pristupinfo.hr
 • elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr